banner finger

31 maj

Suicide Zero - en pusselbit i överenskommelsen Värmland

 • 04 juni 2020 |
 • Publicerad i nyheter

AnnaSundkvistKräutner liten

Anna Sundkvist Kräutner är en av två representanter från Suicide Zero som tecknat en överenskommelse mellan landstinget i Värmland och den idéburna sektorn. Foto: Fredrik Persson

Landstinget i Värmland har gjort någonting som vi på Suicide Zero hoppas att fler tar efter: De har tecknat en överenskommelse med den idéburna sektorn där Suicide Zero är en av pusselbitarna. Fokus är på att samarbeta inom det sociala området i Värmland. 
- För Suicide Zeros del hoppas jag att det här ska förenkla arbetet med alla utmaningar som finns inom suicidpreventionen, säger Anna Sundkvist Kräutner som är en av två representanter från Suicide Zero. 

Olika idéburna organisationer såsom studieförbund, RFSL och Svenska kyrkan har bjudits in till Värmlands överenskommelse. Tillsammans med landstinget i Värmland har de gjort en handlingsplan som sträcker sig från 2018 till 2022. 
- I handlingsplanen står vilka aktiviteter vi ska ha, hur ska man implementera dem, hur kommunikationen ska se ut, vilka möten vi ska ha och så vidare. När det blir lättare att samarbeta hoppas jag att det blir enklare att hitta lösningar, säger Anna Sundkvist Kräutner. 

Anna Sundkvist Kräutner nämner att Nationella samordnaren inom psykisk hälsa nyligen gjort Ungas beställning till samhället i samarbete med Sveriges Psykologförbund, Föreningen Tilia, Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn.
- Det har kommit fram många kloka förslag när barn och unga tillfrågats om vad som ska göras för att de ska må bättre. Så tänker jag också med vuxna med psykisk ohälsa. Att man faktiskt kan prata med målgruppen direkt, säger Anna Sundkvist Kräutner.

I Podden Självmordsöverlevarna, som Suicide Zero producerar, samtalar vi med personer som har försökt att ta sitt liv men som har överlevt. Vi får då reda på vad som hjälpt och och vad de saknat. Anna Sundkvist Kräutner önskar att den kunskap  självmordsöverlevare har ska tas tillvara.

- Självmordsstatistiken har legat ganska konstant under de senaste åren. För att få ner antalet självmord måste man arbeta annorlunda jämfört med tidigare. 

Anna Sundkvist Kräutner tänker att Suicide Zero är en viktig resurs eftersom vi är duktiga på att föreläsa och utbilda. Det kan andra ha stor nytta av. Huvudsyftet med Suicide Zeros medverkan i överenskommelsen är att få ner antalet suicid i regionen.  
- Men också att börja prata om psykisk ohälsa och självmord på riktigt. Det är fortfarande väldig stigmatiserat, fyllt med skam och skuld. Det känns som om vi verkligen är på rätt väg och att frågan har fått mer fokus, säger Anna Sundvist Kräutner.

/Åsa Sohlgren 

Fotnot: Här kan du läsa mer om överenskommelsen 

Läs mer ...
17 maj

Hennes dotter tog sitt liv – nu vill hon sprida kunskap

 • 04 juni 2020 |
 • Publicerad i nyheter

maria
Maria Ter-Borchs dotter Fanny tog sitt liv kort innan hon skulle fylla 18 år. För att fler ska få kunskap om hur självmord kan förebyggas tog Maria initiativ till att bjuda ner Suicide Zero till en föreläsning för Ängelholms församling. 
- Fler måste nås lära sig hur vi kan förhindra självmord. Om fler ser varningstecken på psykisk ohälsa och lär sig stötta, så kan vi rädda andra, säger Maria Ter Bosch.

Vad har du fått med dig från föreläsningen?
- Mycket, framförallt energi och att folk blev engagerade. Och att man får veta hur många det faktiskt är som tar sitt liv varje år. Vi kan alla göra någonting, som att påverka på arbetsplatsen och våra kommunpolitiker. Jag är jätteglad över att vi har fått den här föreläsningen.

Hur har personer reagerat efter att din dotter tagit sitt liv?
- Det är många som inte vill prata med mig, som går en annan väg. Pratar de med mig vill många diskutera annat för det blir för jobbigt att prata om min dotter. Någon kan till och med säga: ”Usch det här var jobbigt.”. Ja det är det, men det är min vardag och pratar vi inte om det så blir det ingen förändring.

Det finns ju en rädsla för att nämna den som tagit sitt liv vid namn. Hur ser du på det?
- Ja många har väldigt svårt att säga att Fanny tog sitt liv. De blir i stället tysta och vet inte riktigt hur de ska förhålla sig.

Hur skulle du vilja bli bemött?
- Våga gå fram till mig, ge mig en kram. Säg: ”Jag beklagar”. Det räcker eftersom det inte finns ord som täcker sorgen.

Vad tror du den här rädslan beror på?
- Det gör ont i en själv och man är rädd att det ska hända någon i sin egen omgivning.

Vad leder rädslan till?
- Att man hellre tar avstånd. För syns det inte finns det inte, ungefär. Pratar man inte med mig så behöver man inte tänka på det. Ser man inte mig så behöver man inte tänka på det. Men det finns där hela tiden. Jag trodde aldrig att min dotter skulle ta sitt liv. Jag fattade ingenting när polisen ringde. Och ändå visste jag hur dåligt hon mådde.

Du har läst mycket efter att din dotter har tagit sitt liv. Vad har du lärt dig?
- Att vi kan komma väldigt långt genom att förebygga, genom att prata om psykisk ohälsa, genom att våga se tecknen och lita mer på vår magkänsla. Av vården fick jag rådet att backa. Det var det dummaste jag har gjort. Jag skulle ha fortsatt att ligga på, fortsätt att ställa frågor; som hur mår du, hur är det, hur tänker du idag?

Frågan: Har du tankar på att ta ditt liv? Hur ser du på den?
- Den är ju superviktig. Min dotter sade att hon ville dö och jag visste inte hur jag skulle hantera det. Jag fick ingen hjälp från BUP utan bara numret till BUP-akuten. Men jag behövde veta vilka tecken jag skulle leta efter. Vad kunde trigga min dotter till att ta sitt liv? När min dotter sa att hon ville dö, vilka följdfrågor skulle jag ha ställt? Det vet jag nu: man måste fråga om självmord och man väcker inte tanken genom att fråga utan självmordsnära tänker på det hela tiden. Så för dem är det verklighet under den här jobbiga perioden i princip dygnet runt. Men de är inte beredda att ta sitt liv dygnet runt, utan det är när ångesten blir för stark och det gör för ont. Och det är då man måste ha förebyggt så att man inte hamnar där.

Du har varit väldigt aktiv efter din dotter tagit sitt liv. Kan du berätta vad du har gjort?
- Jag skriver mycket på Facebook. Jag delar mycket från Suicide Zero. Jag är inne på SPES för att sprida budskap. Jag trycker ofta på att man ska söka hjälp i tid.

När är i tid?
- När du börjar känna att du mår dåligt och att du inte kan hantera det själv. När ingenting är roligt, när du inte vill gå upp på morgonen. Man behöver inte vänta tills man har självmordstankar. Sök hjälp, det finns hjälp att få!

Vad vill du att de som tar del av den här texten ska tänka och lära sig?
- Våga störa genom att fråga på allvar hur någon har det. Läs på om hur självmord kan förebyggas.

Goda råd om att hjälpa någon

/Alfred Skogberg

Läs mer ...
14 maj

Motiverande samtal vid autism och ADHD

 • 04 juni 2020 |
 • Publicerad i nyheter

Liria2
Liria Ortiz, är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildare i motiverande samtal, MI. Hon föreläser om Metoder och verktyg som motivationshöjare hos barn och unga med NPF på en konferens med fokus på barn och unga med NPF.

Vad har språket och kommunikationen för betydelse för motivationen och hur kan du bemöta personer som är i starkt motstånd till förändring? Dessa frågor och några till kommer Liria Ortiz ta upp under sin föreläsning under konferensen NPF Fokus: barn och unga som hålls i Stockholm 15–16 maj.

Liria Ortiz, är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildare i motiverande samtal, MI. Hon är författare och medförfattare till ett flertal böcker inom motiverande samtal och har tillsammans med Anna Sjölund skrivit boken Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.
- MI på svenska står för motiverande samtal, en samtalsmetod som har som syfte att väcka motivation till något. Det är en metod som har väldigt mycket forskning bakom sig, säger Liria Ortiz.

Är det ett problem med motivation hos barn och unga med NPF jämfört med barn och unga utan?
- Jo, och man måste anpassa samtalsmetoden. En sak som man måste anpassa är att öppna frågor inte alltid går att använda till den här målgruppen. Om det inte går då är rekommendationen att använda slutna frågor eller flervalsalternativ. Till exempel, i motiverande samtal låter man personen framkalla sina egna resurser men om personen inte kan uttrycka sig måste man kunna erbjuda alternativ när man ställer frågor som: ”vill du göra A eller B”.
- Det som är viktigt är att man respekterar att personen har sin egen vilja. Och att man försöker framkalla personens egna mål och önskemål om att göra eller inte göra saker på ett visst sätt. Ibland behöver man inte heller språket utan kan visa istället.

Är det någonting annat man ska tänka på vid motiverande samtal med målgruppen?
- En annan begränsning är reflektioner. En reflektion är att återspegla någonting. Om reflektioner inte fungerar då brukar jag säga: använd inte dem, använd sammanfattningar. Att sammanfatta är att göra en kort resumé för att visa att man hänger med och de fungerar alldeles underbart när den man pratar med exempelvis har någon funktionsvariation.

Personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer har ofta problem med förändringar av olika slag. Hur kan man bemöta människor som är i starkt motstånd till förändring?
- Ibland bemöter vi dem med välvilja, men det första en person behöver är att vi lyssnar på deras svårigheter. Ge dem en reflektion eller sammanfattning som visar att du lyssnar annars är risken att vem som helst reagerar med motstånd.
En annan sak som är central för motiverande samtal är att inte lägga skulden på att klienten visar motstånd. Sätt i stället fokus på vad samtalsledaren gör som väcker motstånd eller förstärker motstånd. Det intressanta är hur samtalsledaren bemöter sin klient.
- Det är vi själva som förstärker eller utlöser motståndet. Och det är vad jag vet den enda metoden som har ett sådant fokus. Alla andra metoder brukar fokusera på att personen har motstånd, som om det är något fel på personen, säger Liria.

I Suicide Zeros utbildning Våga fråga https://www.suicidezero.se/utbildning/vaga-fraga-utbildning ingår samtalsverktyget BÖRS (Bekräftelse, Öppna frågor, Reflektion, Summeringar) tagen från motiverande samtal och MI-förhållningssätt.
Liria har på sin fritid samarbetat mycket med självmordslinjen som Mind har och hon har skrivit handboken Att motivera till att vilja leva, som finns att ladda ner kostnadsfritt på nätet.

Kan motiverande samtal användas som suicidprevention?
- Motiverande samtal kan användas för att ställa frågor om hur personen tänker och för att motivera personen till att vilja leva. Metoden har två användningsområden, fråga och motivera. Hur man frågar är otroligt viktigt för att få ett svar och att sedan motivera till att vilja leva.

Faktaruta:
Liria Ortiz är med i Suicide Zeros expertråd (https://www.suicidezero.se/omoss/var-organisation/expertrad eller https://www.suicidezero.se/nyheter?start=8 hennes föreläsning heter Metoder och verktyg som motivationshöjare hos barn och unga med NPF.
Konferensen anordnas av Teknologisk institut och vänder sig till dig som arbetar inom habilitering och psykiatri med barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. http://www.tiabkonferens.se/konferens-npf-2018.html#program=talare 
Lotta Halvardsson-Ekdahl, Våga-Fråga-samordnare, Suicide Zero, medverkar också med föreläsningen Våga fråga – hur kan vi förebygga suicid på bästa sätt? Ur innehållet: 
Hur kan vi prata om suicid med barn och unga med NPF?
Vilka tecken ska du vara uppmärksam på för att förebygga suicid?

/Åsa Sohlgren

Läs mer ...
08 maj

Socialministern vill lyfta arbetet med att förebygga självmord

 • 04 juni 2020 |
 • Publicerad i nyheter

Strandhall
Suicide Zeros generalsekreterare Alfred Skogberg i samtal med Socialminister Annika Strandhäll.

Suicide Zero har tillsammans med flera andra organisationer träffat Socialminister Annika Strandhäll för att samtala om hur självmorden kan minska.
- Det var ett väldigt bra möte, säger socialminister Annika Strandhäll.

Suicide Zero har i flera debattexter lyft att mycket mer måste göras om självmorden ska minska. Nu har vi tillsammans med organisationerna Spes, Spiv, Mind och NASP träffat socialminister Annika Strandhäll som lovar förändring.
- Det har kommit fram väldigt tydliga och konkreta förslag som vi kommer att ta vidare så att vi förhoppningsvis ska kunna ta steg på väg mot nollvisionen.

Särskilj området psykisk ohälsa från suicidprevention
Annika Strandhäll säger att regeringen under mandatperioden har satsat stora belopp på att förebygga psykisk ohälsa. Men det var ny information för henne att de organisationer som arbetar med att förebygga självmord samtidigt fått kraftigt minskat statligt verksamhetsstöd.
- Vi har under den här mandatperioden haft avsikten att skjuta till mer medel till de ideella organisationerna. När man inte är väldigt tydlig med att medlen ska gå just till organisationer som väldigt uttalat arbetar med suicid på olika sätt så är risken att de medlen äts upp av andra organisationer som ser en möjlighet att söka stöd i arbetet för psykisk ohälsa. Så verkar vara fallet här, och det har inte varit avsikten. Det är något vi kommer att ta med oss tillbaka och fundera på och det är klart att om man tar ytterligare initiativ från regeringens sida så kommer det naturligtvis en prislapp, säger Annika Strandhäll.

Hon säger att det definitivt ska bli en tydligare uppdelning mellan de två områdena och att hon uppskattar de förslag hon fått ta del av.
- Det var väldigt tydlig och väl underbyggd argumentation från er sida, säger Annika Strandhäll.

Delmål behövs
Att sätta delmål är något Suicide Zero länge drivit. Precis som Trafikverket sätter delmål för hur många färre som ska omkomma i trafiken gör man klokt i att göra detsamma vad gäller självmord. Annika Strandhäll tycker att tanken är spännande.

- Jag tycker att det är viktigt att man sätter upp målsättningar för det innebär att man styr arbetet på ett tydligt sätt. En nollvision tror jag för många kan upplevas som just det: en vision som ligger väldigt långt borta, och det kan bli luddigt i hur man strukturerar arbetet. Så ja, jag tycker att det är en bra tanke.

Psykologiska olycksfall
En annan fråga som intresserade Annika Strandhäll var att se på självmord som psykologiska olycksfall. Om samhället gör så innebär det att fler myndigheter och organisationer behöver arbeta med att förebygga självmord.
- Vi skulle kunna strukturera arbetet bättre om vi utgår från att självmord är psykologiska olycksfall.

Myndigheter måste arbeta suicidpreventivt
I myndigheters instruktion står beskrivet vad myndigheter ska arbeta med. Suicide Zero vill att det i denna instruktion ska specificeras att myndigheter som kommer i kontakt med suicidnära ska arbeta suicidpreventivt. Myndigheter som bör få det inskrivet i sin instruktion är exempelvis Polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Trafikverket.

- Det tycker jag är en otroligt spännande tanke. Vi vet att vi har myndigheter som arbetar med att ge väldigt tuffa besked. Och som möter människor som uppger att man har den här sortens tankar. Då finns det i dag många diffusa interna riktlinjer för hur man ska agera. Relevanta myndigheter borde ha ett mer strukturerat arbete kring det här, säger Annika Strandhäll.

Nationell samordnare för suicidprevention
Ett annat förslag Suicide Zero står bakom är att det tillsätts en ny nationella samordnare för suicidprevention. Det finns en sådan för området psykisk hälsa. Men just för att särskilja området psykisk hälsa från suicidprevention bör en samordnare som fokuserar på den speciella problematiken kring självmord tillsättas. Annika Strandhäll tycker att idén är intressant.

- Jag måste fundera på det en vända. Jag förstår behovet och jag tyckte ni beskrev det på ett bra sätt i fördelarna med att hålla isär det i två separata spår. Vi har ett tydligt uppdrag till Kerstin Evelius (samordnare för psykisk hälsa, reds anm) när det gäller psykisk hälsa. Men risken är då att suicidpreventionsarbetet försvinner om man inte har det i ett specifikt spår.

Alfred Skogberg är generalsekreterare för Suicide Zero och känner sig nöjd med mötet.
- Annika Strandhäll visade öppenhet och stor vilja till att gå vidare med de förslag vi vill se konkretiserade. Vi följer arbetet och ser fram emot fortsatta samtal, säger Alfred Skogberg.

Läs mer ...
03 maj

”Ett mörker vi behöver lära oss mer om”

 • 04 juni 2020 |
 • Publicerad i nyheter

Fredrik

Efter självmord i Ängelholms församling kände kyrkoherden Fredrik Höggren att församlingen behövde mer kunskaper om hur självmord kan förebyggas. Kontakt togs med Suicide Zero som föreläste för cirka 60 personer. Och föreläsningen uppskattades.

- Jag har fått en större förståelse för vad vi som står runt omkring kan göra när vi ser att någon mår dåligt, säger Fredrik Höggren.

Fler och fler vill få kunskap om hur självmord kan förebyggas. Tystnaden håller på att brytas och medier vill ofta rapportera. Syftet med våra föreläsningar är att sprida kunskap, beröra och få till en förändring.
- Som personalansvarig har jag funnit glädje i att många av medarbetarna har fått höra och se samma sak. Vi som grupp har fått en större förståelse och beredskap för hur vi kan agera, säger Fredrik Höggren.

Varför bjöd ni in Suicide Zero?
- Vi har i vårt kollegium drabbats av självmord. Medarbetare har berörts oerhört starkt. Det blir ett bottenlöst djup när det händer, ett mörker. Vi behövde lära oss mer om detta.

Hur viktig tror du att en sådan här föreläsning är?
- Att man får kunskap i grundläggande verktyg är oerhört värdefullt. Vi kommer att vilja göra mer med er för att fördjupa kompetensen. Själv är jag medlem och månadsgivare till Suicide Zero.

Efter att vi föreläst i Ängelholm kontaktade Fredrik Höggren oss för att vi ska komma dit på nytt och denna gång utbilda församlingen i vår Våga Fråga-utbildning.
Vill även du att Suicide Zero ska föreläsa eller utbilda i Våga Fråga? Kontakta i så fall Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Alfred Skogberg/Åsa Sohlgren

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Om oss

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Vi vill med den ideella organisationens kraft

 • öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid.
 • lyfta fram nytänkande och konkreta
  lösningar för att rädda liv
 • minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

My newsdesk - Suicide Zero
Så gör vi skillnad
Om cookies
Integritetspolicy

Ge en gåva

90konto

swisha suicidezero

sms

Kontakt

Kontakta oss

Suicide Zero,
    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
    Tel: 010-200 80 12
    Pipersgatan 14, 112 24 Stokcholm

Prenumerera på vårt nyhetsbrev